Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.2


Kurum içi iletişim ve motivasyonu arttırmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü & İştirakler Personeli Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler Ve Üst Yöneticiler
Riskler

Maliyet Tahmini
854.714.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Yılda 2 kez personel memnuniyet anketi yapmak
Moral ve motivasyonu arttırıcı kültürel ve sosyal aktiviteler yapmak
Personel öneri sistemini kurmak ve uygulamak
Sosyal tesislerden personellerin daha fazla faydalanabilmesi için çalışmalar yapmak