Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.1


Nitelikli çalışanlarla "çözüm odaklı" hizmet sunmak


brightness_1

1.1.1
Personel Gelişim Planının Tamamlanma Oranı


brightness_1

1.1.2
Hizmet İçi Eğitim Programının Uygulanma Oranı


brightness_1

1.1.3
Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Oranı


brightness_1

1.1.4
Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı


brightness_1

1.1.5
Kişi Başına Alınan Hizmet İçi Eğitim Süresi


brightness_1

1.1.6
Kurum Dışı Seminerlere Katılan Personel Sayısı


brightness_1

1.1.7
Personel İçin Yapılan Sosyal Aktivite Sayısı


brightness_1

1.1.8
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Verilen Personel Sayısı


brightness_1

1.1.9
Özlük Haklarında İyileştirme Yapılan Personel Sayısı


brightness_1 1.1.9 Özlük Haklarında İyileştirme Yapılan Personel Sayısı ( kişi/yıl )