Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%27

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.1


Nitelikli çalışanlarla "çözüm odaklı" hizmet sunmak


Sorumlu birim
İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü & İştirakler Personeli Koordinasyon Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Tüm Birimler Ve Üst Yöneticiler
Riskler

Maliyet Tahmini
1.360.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
Faaliyet ve Projeler

Hizmet takip projesi kapsamın da sgk ile kurumumuz arasında veri entegrasyonunu güvenilir ve verilerin sağlıklı bir şekilde güvenilirliğini sağlamak.
Personelin atama, özlük, disiplin, ölüm, emeklilik, sağlık, çekilme, yer değiştirme kadro terfi, mal bildirim beyannamesi, izin ve sınav açılmasına ilişkin benzeri işlerde ilgili işlemleri yapmak.
Kurumun eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek
Kanun, yönetmenlik, tüzük, genelge, tamim ve yönergelerl e belirlenen insan kaynakları ve eğitim görev alanlarına giren hususları verimli şekilde uygulamak
Tüm personellerimizin temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve hijyen eğitimlerini vermek ve sağlık kontrollerini yapmak