Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.2


Daha yeşil bir Şişli için parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve ihtiyaca uygun olarak geliştirilecektir


brightness_1

3.2.1
Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü


brightness_1

3.2.2
Dikilen toplam bitki sayısı


brightness_1

3.2.3
Yeşil alanlarda kamera sayısı


brightness_1

3.2.4
Yeşil alanlarda ücretsiz internet istasyonu sayısı


brightness_1

3.2.5
Bakım ve onarımı yapılan aktif yeşil alan miktarı


brightness_1 3.2.2 Dikilen toplam bitki sayısı ( adet )