Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.2


Daha yeşil bir Şişli için parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve ihtiyaca uygun olarak geliştirilecektir


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
 • Merkezi konumu gereği ilçenin yeni yeşil alanlara yer açılamaması
 • Mevcut yeşil alanlarının kentleşme baskısı altında olmaları

Maliyet Tahmini
68.425.000,0 ₺
Tespitler
Yoğun kentleşmeye rağmen yeşil alan miktarının artırılmasının yeni teknolojilere ve farkındalık çalışmalarına bağlı olması
İhtiyaçlar
 • Yeşil alanların miktar ve nitelik olarak gelişiminde Mahalle Meclislerinin katılımının sağlanması
 • Kent ortamında yeşil alan ve bahçelerin gelişiminin yeni teknolojilerle desteklenmesi
PERFORMANS 3.2.1
Kişi başına aktif yeşil alan büyüklüğü ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
Dikilen toplam bitki sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
Yeşil alanlarda kamera sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
Yeşil alanlarda ücretsiz internet istasyonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
Bakım ve onarımı yapılan aktif yeşil alan miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE