Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Sürdürülebilir bir çevreye sahip, tüm canlılar için yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent tasarlanacaktır

HEDEF 3.2


Daha yeşil bir Şişli için parklar ve yeşil alanlar artırılacak ve ihtiyaca uygun olarak geliştirilecektir


Sorumlu birim
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Plan ve Proje Müdürlüğü
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
 • Merkezi konumu gereği ilçenin yeni yeşil alanlara yer açılamaması
 • Mevcut yeşil alanlarının kentleşme baskısı altında olmaları

Maliyet Tahmini
68.425.000,0 ₺
Tespitler
Yoğun kentleşmeye rağmen yeşil alan miktarının artırılmasının yeni teknolojilere ve farkındalık çalışmalarına bağlı olması
İhtiyaçlar
 • Yeşil alanların miktar ve nitelik olarak gelişiminde Mahalle Meclislerinin katılımının sağlanması
 • Kent ortamında yeşil alan ve bahçelerin gelişiminin yeni teknolojilerle desteklenmesi
Faaliyet ve Projeler

Yeni yeşil alanların planlanması, mevcut yeşil alanların bakımı ve yaya yollarının düzenlenmesi
Konut bölgelerinde ağaçların ve yeşil alanların artırılması ve iyileştirilmesi için gerekli altyapı ve farkındalık çalışmalarının yapılması
Daha yeşil bir Şişli için çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması
Park ve bahçelerdeki kent mobilyalarının, çocuk oyun ve spor alanlarının geliştirilerek yönetilmesi
Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere fidan, çalı ve mevsimlik çiçek dikimi ile ağaçlandırma çalışmalarının yapılması
Çocuk oyun alanlarının katılımcı bir yöntemle tasarlanarak yeniden düzenlenmesi
Yeşil alanlarda spor, kültür sanat ve sağlık amaçlı yürütülen faaliyetlere gerekli altyapı desteğinin sağlanması
Park ve yeşil alanların genel temizliğinin, sulama, drenaj ve altyapı çalışmalarının yapılması
Park ve yeşil alan, cadde, sokak, okul bahçeleri, kreş bahçeleri, kamu kurum bahçeleri ve özel bahçelerde budama, kuru ağaç kesimi, ot biçilmesi ve bitkisel zararlılara karşı mücadele yapılması