Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

HEDEF 3.1


Halk sağlığı alanında kaliteli, gelişmiş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek


brightness_1

3.1.1
İçme suyu arıtma tesisinin tamamlanarak faaliyete geçirilme yüzdesi


brightness_1

3.1.2
Yapılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayısı


brightness_1

3.1.3
Yapılan Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi sayısı


brightness_1

3.1.4
Yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi sayısı


brightness_1

3.1.5
Evde kişisel bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı


brightness_1

3.1.6
Yapılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sayısı


brightness_1 3.1.2 Yapılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayısı ( adet )