Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

HEDEF 3.1


Halk sağlığı alanında kaliteli, gelişmiş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler
 • Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İmar ve
 • Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
 • Genel ekonomik sıkıntılar
 • Bütçesel sıkıntılar ve Kamulaştırma maliyeti

Maliyet Tahmini
96.500.000,0 ₺
Tespitler
 • İçme suyu konusunda vatandaşlardan gelen taleplerin olması
 • Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması
 • Sokak hayvanlarının bakım ve rehabilite edildiği alanların yetersiz olması

İhtiyaçlar
 • İçme suyu konusunda iyileştirmelerin yapılması
 • İleri biyolojik arıtma tesisi
 • Sokak hayvanlarının rehabilite edilebildiği merkezlerin oluşturulması
PERFORMANS 3.1.1
İçme suyu arıtma tesisinin tamamlanarak faaliyete geçirilme yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
Yapılan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
Yapılan Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
Yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.5
Evde kişisel bakım hizmetlerinden memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.6
Yapılan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE