Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Her alanda çevre ve sağlık standartlarının artırılarak, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması yoluyla yaşam kalitesini en üst düzeye taşımak

HEDEF 3.1


Halk sağlığı alanında kaliteli, gelişmiş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler
 • Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, İmar ve
 • Şehircilik Müdürlüğü

Riskler
 • Genel ekonomik sıkıntılar
 • Bütçesel sıkıntılar ve Kamulaştırma maliyeti

Maliyet Tahmini
96.500.000,0 ₺
Tespitler
 • İçme suyu konusunda vatandaşlardan gelen taleplerin olması
 • Mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalması
 • Sokak hayvanlarının bakım ve rehabilite edildiği alanların yetersiz olması

İhtiyaçlar
 • İçme suyu konusunda iyileştirmelerin yapılması
 • İleri biyolojik arıtma tesisi
 • Sokak hayvanlarının rehabilite edilebildiği merkezlerin oluşturulması
Faaliyet ve Projeler

İçme Suyu Arıtma Tesisinin hayata geçirilmesi yoluyla halkımızın hanesine arıtılmış su ulaştırılacaktır.
İleri Biyolojik Arıtma Tesisi yapılarak faaliyete geçirilecektir.
Rekreasyon alanları, etkinlik ve hobi merkezleri ile yaşlılarımızın ikinci baharlarını yaşayacakları bir Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi yapılacaktır.
Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırarak toplumla bütünleşmelerini sağlayacak bir Engelsiz Yaşam Merkezi yapılacaktır.
Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın temel kişisel bakım hizmetlerinin, ekiplerimizce evlerinde yapılması sağlanacak ve engelli asansörlü araçların kendilerine ücretsiz olarak tahsis edilmesi yoluyla kent içi ihtiyaçları karşılanacaktır.
Sokak hayvanlarımızın korunması ve halk sağlığı amacıyla, bakım ve rehabilitasyonlarının yapılabildiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açılacaktır.