Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%56

İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

HEDEF 5.1


Geri dönüşüm: Sürdürülebilir atık yönetimi ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirilecek


Sorumlu birim
Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
  • İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı

Riskler
Kişi başına üretilen atık miktarının artması
Maliyet Tahmini
3.065.358.950,0 ₺
Tespitler
  • Artan nüfus atık yönetimini zorlaştırmaktadır.
  • İlgili kurumların, atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik projeleri etkin yürümemektedir

İhtiyaçlar
  • Atık bertarafına yönelik tesislerin artırılması gerekmektedir.
  • Atıklardan enerji elde edilmesine yönelik projeler üretilmelidir.
  • Aliağa Ağır Sanayi Bölgesinin etki alanı başta olmak üzere endüstriyel faaliyetlerin bölgesinde oluşturduğu çevresel tehditlerin tespiti için ilgili kurumlar ile iş birliği içinde bilimsel çalışmaların yapılması gereklidir
PERFORMANS 5.1.1
2022
Atık Yönetiminde Bütünşehir Vizyonu Oluşturmak Amacı İle İlgili Yapılan Bilinçlendirme Toplantısı ve Etkinlik Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2022
Rutin Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.3
2022
Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Temizlik Kapsamında Çalışma Yapılan İlçe Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE