Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%77

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.3


Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek


brightness_1

6.3.1
Toplam Yeni Açılan Kütüphane Sayısı


brightness_1

6.3.2
İBB Sorumluluğundaki Kütüphanelerden Yıllık Yararlanan Kişi Sayısı


brightness_1

6.3.3
Kütüphane Üye Sayısı


brightness_1

6.3.4
Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı


brightness_1

6.3.5
Toplam Yayın Edinim Sayısı


brightness_1

6.3.6
Kataloglaması ve Tasnifi Yapılan Kitap ve Belge Sayısı


brightness_1

6.3.7
Sayısallaştırılan Görüntü Sayısı


brightness_1

6.3.8
Dijital Veri Erişiminden Faydalanan Kişi Sayısı


brightness_1 6.3.4 Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı ( adet )

2020 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır. 2021 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır. 2022 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2020 yılının performans hedefi, 8/12/2023 tarihinde 600000 değerinden 310754 değerine güncellenmiştir.

2021 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 950000 değerinden 30000 değerine güncellenmiştir.

2022 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 1100000 değerinden 150000 değerine güncellenmiştir.