Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%77

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.3


Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek


Sorumlu birim
Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Kültür Daire Başkanlığı

Riskler
  • Kütüphanelerdeki Fiziksel Yapıların Yetersizliği
  • Kütüphanelerde Değerli Eserlerin Muhafazası

Maliyet Tahmini
226.345.756,0 ₺
Tespitler
Nitelikli Personel ve Güncel Yayın Sayısının Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Kütüphanecilik Konusundaki Eksiklerin Giderilmesi
Faaliyet ve Projeler

Kütüphanecilik Hizmetleri