Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%77

Sosyal yaşam olanaklarını geliştirerek yaşayan bir şehir oluşturmak

HEDEF 6.3


Kentin Kütüphanelerini Nicelik ve Nitelik Olarak Artırarak Kütüphanecilik Faaliyetlerini Geliştirmek


brightness_1

6.3.1
Toplam Yeni Açılan Kütüphane Sayısı


brightness_1

6.3.2
İBB Sorumluluğundaki Kütüphanelerden Yıllık Yararlanan Kişi Sayısı


brightness_1

6.3.3
Kütüphane Üye Sayısı


brightness_1

6.3.4
Ödünç Verilen Toplam Kitap Sayısı


brightness_1

6.3.5
Toplam Yayın Edinim Sayısı


brightness_1

6.3.6
Kataloglaması ve Tasnifi Yapılan Kitap ve Belge Sayısı


brightness_1

6.3.7
Sayısallaştırılan Görüntü Sayısı


brightness_1

6.3.8
Dijital Veri Erişiminden Faydalanan Kişi Sayısı


brightness_1 6.3.1 Toplam Yeni Açılan Kütüphane Sayısı ( adet )

2020 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır. 2021 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2020 yılının performans hedefi, 8/12/2023 tarihinde 2 değerinden 1 değerine güncellenmiştir.

2021 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 3 değerinden 6 değerine güncellenmiştir.