Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.3


Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 • Projeler Daire Başkanlığı
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • İtfaiye Daire Başkanlığı

Riskler
 • Yönetmelik değişiklikleri.
 • Su Sporları etkinliklerinde hava muhalefeti ve iklim koşullarının ağır geçmesi
 • Yazışmalarda oluşabilecek sorunlar.
 • Araç ve Ekipmanlarda yaşanabilecek sorunlar
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda oluşabilecek sorunlar.

Maliyet Tahmini
26.557.185,0 ₺
Tespitler
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirli olmaması
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması, projelerin aktif olarak uygulanmaması
 • Halihazırda var olan projeleri hayata geçirecek bilgi, tecrübe ve teknik personel yetersizliği ve uygulamadaki eksikliklerin olması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli eğiticinin olmaması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin kullanılamaması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda yetersizlik

İhtiyaçlar
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirlenmesi
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde kullanılması, oluşturulması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli nitelikte eğitici bulundurulması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin şekilde kullanılması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonun arttırılması
 • Sosyal Sorumluluk projelerinin daha etkin kullanılması.
Faaliyet ve Projeler

Denetim sıklığının arttırılmasını sağlamak
Engelsiz sahillerde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla uyum içinde faaliyetler gerçekleştirmek.
Gondol Marina da sosyokültürel etkinlere hız vermek.
Deniz ve İç Su Araçlarının gerekli işlemlerini düzenlemek.
Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici faaliyetlerde bulunmak.
Deniz Yetki Sahamızda Gemilerden atık alımı yapmak
Eğimler vermek, seminerlere aktif katılım sağlamak
Deniz ve İç Sularda boğulmayı önleyici ve gerekli tedbirler almak