Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%83

Sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile kentin yaşam kalitesini arttırmak

HEDEF 3.3


Deniz ve iç suların kirliliğini önlemek


Sorumlu birim
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
 • Projeler Daire Başkanlığı
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Fen İşleri Daire Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • İtfaiye Daire Başkanlığı

Riskler
 • Yönetmelik değişiklikleri.
 • Su Sporları etkinliklerinde hava muhalefeti ve iklim koşullarının ağır geçmesi
 • Yazışmalarda oluşabilecek sorunlar.
 • Araç ve Ekipmanlarda yaşanabilecek sorunlar
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda oluşabilecek sorunlar.

Maliyet Tahmini
26.557.185,0 ₺
Tespitler
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirli olmaması
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması, projelerin aktif olarak uygulanmaması
 • Halihazırda var olan projeleri hayata geçirecek bilgi, tecrübe ve teknik personel yetersizliği ve uygulamadaki eksikliklerin olması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli eğiticinin olmaması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin kullanılamaması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonda yetersizlik

İhtiyaçlar
 • İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirlenmesi
 • AB projelerine aktif katılım sağlanmaması
 • Bağlama kütüğü iş ve işlemleri alanında bilgi sistemlerinin yeterli düzeyde kullanılması, oluşturulması
 • Gemi Sevk ve İdare Belgesi-Eğitimi için yeterli nitelikte eğitici bulundurulması
 • Deniz ve sahillerimizde su sporlarının etkin şekilde kullanılması
 • Kurumlar arası işbirliğinde ve koordinasyonun arttırılması
 • Sosyal Sorumluluk projelerinin daha etkin kullanılması.
Faaliyet ve Projeler

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığı birimine Deniz ve İç Sularda kirliliği önleyici faaliyetlerde bulunmak. konusunda yorum yap:

İletişim için e-mail adresiniz

Kurum Türü
Çalışma Alanı

Kişi Adı

Kurum Adı

Pozisyon

Görüşünüz