Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.
STRATEJİK PLAN İZLEME VE KATILIM ARACI YÜZÖLÇÜMÜ: 10.193 km²   NÜFUS: 142.297
AMAÇ
01
Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

> İNCELE
AMAÇ
02
Katılımcılık ve kentlilik bilincini güçlendirmek

> İNCELE
AMAÇ
03
Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak

> İNCELE
AMAÇ
04
Dezavantajlı kesimlere öncelik verilerek vatandaşlara, sağlık, spor ve sosyal gereksinimlerini karşılayacak kapsayıcı hizmet vermek

> İNCELE
AMAÇ
05
Sürdürülebilir ve çevre kalitesi yüksek, afete dayanıklı fiziki bir kent oluşturmak

> İNCELE
AMAÇ
06
Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek

> İNCELE
AMAÇ
07
Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek

> İNCELE
AMAÇ
08
Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin ekonomik, hızlı, akıllı, güvenilir ve sürdürülebilir biçimde sunularak vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak

> İNCELE