Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve turistik tanıtımını yapmak

HEDEF 3.1
Kentin kültürel faaliyetlerini geliştirmek ve yurttaşın erişimini kolaylaştırmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Doğal ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.3
Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak
İNCELE