Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek

HEDEF 6.1
Evsel atıkların etkin ve verimli şekilde çağdaş sistemlerle toplamak
İNCELE
HEDEF 6.2
Gıda denetimlerini yapmak
İNCELE
HEDEF 6.3
Sokak hayvanlarının korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek
İNCELE