Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Kente daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla bilgi teknolojileri, mali kaynaklar, personel kapasitesi ve yetkinliğin verimli ve etkin kullanıldığı bütün paydaşlarla etkin iletişimin sağlandığı, liyakate dayalı personel memnuniyete dayalı kurumsal yapının kurulması

HEDEF 1.1
Belediyenin tüm gelir gider işlerinde verimliliğini ve hizmet kalitesini arttırmak
İNCELE
HEDEF 1.2
İnsan kaynaklarında kapasite geliştirmek ve hizmet içi eğitim yapmak
İNCELE
HEDEF 1.3
Kurum içi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.4
Belediye hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarını yapmak
İNCELE
HEDEF 1.5
Hizmet sunumunda bilgi teknolojileri kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek
İNCELE