Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%0

Kentin doğal tarihi ve kültürel mirasıyla uyumlu sürdürülebilir, bütüncül, kapsayıcı, yaşanabilir ve planlı bir çağdaş şehir haline getirmek

HEDEF 7.1
Kars ilinde bütüncül ve sürdürülebilir planlama ve yapılaşmayı gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 7.2
Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak
İNCELE
HEDEF 7.3
Kentsel, sosyal ve donatı alanlarının projelendirilerek hayata geçirilmesi
İNCELE