Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.1


Uluslararası ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak


Sorumlu birim
Yazı İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü

Riskler
  • Kardeş şehirlerimizin milli politikamıza aykırı karar alması
  • Ulusal ve uluslararası ekonomik dalgalanmalar

Maliyet Tahmini
1.025.000,0 ₺
Tespitler
Bağlı olduğumuz ve diğer kamu kurumlan ile koordinasyon eksiklikleri yaşanması
İhtiyaçlar
  • Kardeş şehir ilişkilerinin bilinilirliğinin ve bu konudaki toplumsal beklentinin artması
  • Yalova Belediyesinin uluslararası platformlarda daha aktif olması
PERFORMANS 5.1.1
2022
Kardeş şehirlerle etkinlik yapılması ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%70
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.1.2
2022
Yeni kardeş şehir ilişkisi kurulması ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE