Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%28

Toplumsal katılımı yükseltmek, kentlilik bilincini ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

HEDEF 5.3


Kurumsal iletişim kanallarını çeşitlendirmek, farklı toplum kesimlerinin görüşlerini almakve katılımcılığı artırmak


Sorumlu birim
Özel Kalem Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  • Yazı işleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Hemşerilerin katılımcılığa ilgi göstermemesi
Maliyet Tahmini
15.150.000,0 ₺
Tespitler
  • Toplumun sosyal belediyecilik yönündeki beklentilerinin artması
  • İletişim kanallarının çeşitlenmesi ve ulaşılabilirliğin artması

İhtiyaçlar
  • Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi
  • Kentlilik bilincinin ve katılımcılığın artırılması
PERFORMANS 5.3.1
2022
Anket yapılması ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE