Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.1


Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikleri yaygınlaştırmak ve bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kurumlan desteklemek


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
  • Temizlik işleri Müdürlüğü
  • Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
  • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
  • Özel Kalem Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
  • Doğal afetler olması
  • Etkinlik günündeki hava şartlarının elverişsizliği
  • Toplumu derinden etkileyen olaylar yaşanması

Maliyet Tahmini
17.740.000,0 ₺
Tespitler
Kültür sanat ve sosyal etkinlikleri büyük ölçekte yapacak başka kurum ve kuruluş sayısının yetersiz olması
İhtiyaçlar
Hem gelişmiş hem de göç alan bir kent olması dolayısıyla sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyaç duyulması
PERFORMANS 4.1.1
2022
Yıllık uluslararası organizasyon ve etkinlik sayısı (adet} ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%35
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
2022
Yıllık tiyatro ve halk konserleri sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
2022
Yıllık müzeler ziyaretçi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
2022
Yıllık kurs ve eğitim organizasyonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.5
2022
Yıllık kitap günleri, fuarlar ve Ramazan Feshane katılımcı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE