Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%50

Kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla kentsel yaşam kalitesini artırmak ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin kentsel yaşama daha aktif katılmalarını sağlamak

HEDEF 4.2


Sosyal belediyecilik uygulamaları çerçevesinde dezavantajlı toplumsal kesimlere sosyal destek ve yardımda bulunmak


Sorumlu birim
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
 • Yoğun göç alınması
 • Yaşanan kazalar neticesinde engelli birey sayısının artması

Maliyet Tahmini
18.529.000,0 ₺
Tespitler
 • Kişilerin maddi durumlarının elverişli olmaması
 • Toplumun sosyal belediyecilik yönündeki beklentilerinin artması
 • Kronik hastalıkların artması

İhtiyaçlar
 • Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal merkezlerin yapılması
 • Dezavantajlı toplumsal kesimlerin sosyal hayata daha aktif katılması
PERFORMANS 4.2.1
2022
PG4.2.1: Sosyal yardım alan kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2022
Eğitim ve kurs verilen kişi sayısı ( adet/kümülatif )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE