Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

HEDEF 6.3


Kentin kültürel ve Sanatsal faaliyetlerini geliştirmek ve halkın erişimini kolaylaştırmak yaygınlaştırmak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Makine İkmal Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
 • Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
 • Fen Daire Başkanlığı
 • İtfaiye Daire Başkanlığı

Riskler
 • Personel Sayısındaki eksiklikler
 • Malzeme temini konusunda eksiklikler
 • Yurt içi ulaşımında öngörülemeyen nedenlerden dolayı problemler
 • Eğitici bulmada yaşanacak problemler
 • Organizasyonlarda yaşanacak iklimsel problemler

Maliyet Tahmini
26.350.000,0 ₺
Tespitler
 • İlimizde festival ve fuar etkinliklerinin yeterince yapılmaması.
 • Van ilinin tanıtımının yeterince yapılmaması.
 • Gençlerin yararlanacağı Kültür Evleri'nin sayısının yetersiz olması
 • Belediyemizin yapacağı etkinliklerin yeterince bilinmemesi
 • Kentte okuma yazma oranının düşük olması

İhtiyaçlar
 • Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
 • Yapılacak etkinlikler için nitelikli personel ihtiyacı gerekmektedir.
 • Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
 • Yapılacak olan etkinliklerin gerek yerel gerekse ulusal basında yer alması ve halkın katılımının sağlanması için reklam faaliyeti oluşturulması amacıyla billboard, afiş el İlanı yaptırılması.
 • Yapılacak olan tüm faaliyetler için Van ilinde bulunan sayısı yetersiz olan konser alanı, tiyatro salonu vb. konularda gerekli ihtiyacın belirlenmesi ve bu ihtiyaca uygun yerlerin tespit edilerek kiralanması işlemlerinin yerine getirilmesi.
PERFORMANS 6.3.1
Yapılan Festival, Fuar, Organizasyon Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
Açılan Dengbej Evi (Kültür Evi) Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Açıkhava Sineması ve Kültür Sanat Akademisi Açılması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
Açılan Sanat Atölyesi ve Galeri Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.5
Oluşturulan Mobil Kütüphane Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE