Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

HEDEF 6.2


Kentin turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve turizmde kalkınma sağlamak


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Makine İkmal Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • Basın ve Yayın Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı
 • Sağlık İşleri Daire Başkanlığı

Riskler
 • Personel Sayısındaki eksiklikler
 • Malzeme temini konusunda eksiklikler
 • Yurt içi ulaşımında öngörülemeyen nedenlerden dolayı problemler
 • Organizasyonlarda yaşanacak iklimsel problemler

Maliyet Tahmini
13.960.000,0 ₺
Tespitler
 • İlimizde Sanatsal ve sosyal etkinliklerinin yeterince yapılmaması.
 • Van ilinin tanıtımının yeterince yapılmaması.
 • Van ilinde yeterli düzeyde ulusal fuar düzenlenmemesi ve ulusal basında yeterli tanıtımının yapılmaması.
 • İlin varolan turizm potansiyelinin tam olarak ortaya çıkarılamamış olması.

İhtiyaçlar
 • Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
 • Yapılacak etkinlikler için nitelikli perosnel ihtiyacı gerekmektedir.
 • Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
 • Yapılacak olan etkinliklerin gerek yerel gerekse ulusal basında yer alması ve halkın katılımının sağlanması için reklam faaliyeti oluşturulması amacıyla bilboard, afiş el İlanı yaptırılması.
PERFORMANS 6.2.1
Açılan Ofis Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
Katılım sağlanan ve Düzenlenen Organizasy on Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
Gezilere Katılan Öğrenci Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.4
Basımı Yapılan Turizm Rehberi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE