Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Van'ın çok dilli ve çok kültürlü yapısı korunacak, bu yapı sanatsal akademik ve kültürel faaliyetler aracılığıyla geliştirilecek ve bunlara bağlı turizm potansiyelini artıracak politikalar geliştirilecek ve uygulanacaktır

HEDEF 6.1


Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması


Sorumlu birim
Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Ulaşım Daire Başkanlığı
 • Basın ve Yayın Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
 • Zabıta Daire Başkanlığı
 • Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
 • İtfaiye Daire Başkanlığı

Riskler
 • Personel Sayısındaki eksiklikler
 • Malzeme temini konusunda eksiklikler
 • Yurt içi ulaşımında öngörülemeyen nedenlerden dolayı problemler

Maliyet Tahmini
1.910.000,0 ₺
Tespitler
 • Van Gölü Havzasının durumunun yerel ve ulusal basında yeterince ele alınmaması ve Van Gölü Denizinin kirlenmesine karşı bilinçlendirme çalışmalarının yeterince yapılmaması.
 • Belediyemiz bünyesinde Van'ın arşiv çalışmasının güncel olmaması.
 • İlimizdeki tarihi ve turistik yerlerin öz isimlerinin unutulmaya yüz tutması nedeniyle bunların tekrar ortaya çıkarılması .

İhtiyaçlar
 • Yapılacak etkinlikler için temin edilmesi gereken malzemeler.
 • Yapılacak etkinlikler için nitelikli personel ihtiyacı gerekmektedir.
 • Araç-gereç temini konusunda ihtiyaçlar.
 • Yapılacak olan etkinliklerin gerek yerel gerekse ulusal basında yer alması ve halkın katılımının sağlanması için reklam faaliyeti oluşturulması amacıyla bilboard ,afiş el ilanı yaptırılması.
PERFORMANS 6.1.1
Oluşturulan Envanter Adedi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
Yapılan Tabela Çalışma Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
Yapılan Organizasyon Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE