Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%22

Kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere fırsat eşitliği sağlayan; kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik eğitim ve sportif açıdan gelişmesini sağlayıp yaşam kalitesini yükselterek sosyal belediyeciliği devam ettirmek

HEDEF 6.2


İlimizde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer birimlerin istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmak


Sorumlu birim
Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Daire Başkanlığı Na Bağlı Diğer Şube Müdürlükleri
Riskler

Maliyet Tahmini
3.898.400,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 6.2.1
2020
Hobi Kurslarına Katılacak Kişi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
2020
Spor Kursuna Katılacak Kişi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
2020
Seminer Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.4
2020
Aile Danışmanlık Hizmetinden Yararlanan Kişisayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE