Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%22

Kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere fırsat eşitliği sağlayan; kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik eğitim ve sportif açıdan gelişmesini sağlayıp yaşam kalitesini yükselterek sosyal belediyeciliği devam ettirmek

HEDEF 6.4


İl genelinde sporu desteklemek, yaygınlaştırmak ve farkındalığını arttırmak


Sorumlu birim
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kültür Ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
9.231.200,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 6.4.1
2020
Yardım Yapılan Spor Kulübü Sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.4.2
Yardım Yapılan Okul Sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE