Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%22

Kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere fırsat eşitliği sağlayan; kültürel, psikolojik, sosyo-ekonomik eğitim ve sportif açıdan gelişmesini sağlayıp yaşam kalitesini yükselterek sosyal belediyeciliği devam ettirmek

HEDEF 6.3


Tesislerin bulunduğu tüm mahallelerde eğitsel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamak


Sorumlu birim
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kültür Ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı
Riskler

Maliyet Tahmini
5.107.200,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 6.3.1
2020
Kursiyer Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
Yaz Okulu Eğitim Faaliyetlerine Katılım Oranı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE