Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.1


Ulaşımda dünya standartlarını yakalayacak nitelikte geometrik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve elektronik sistemler yardımıyla trafik yönetim ve denetiminin sağlanması


Sorumlu birim
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yol, Bakım Ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Park Ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • MOTAŞ A.Ş.
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
10.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.1.1
2022
Yol Ve Kavşak Geometrik Düzenleme Projelerinin Hazırlanması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
Akıllı (Dinamik) Kavşak Kontrol Sistemi Kurulumu ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
Trafik Sinyalizasyon Sisteminin Kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
Bluetooth Tabanlı Sistemlerin Kurulması ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.5
Değişken Mesaj Sistemi (Dms) Kurulumu ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE