Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%18

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.2


Trafikte erişimi kolaylaştırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü yönlendirmeyi sağlamak


Sorumlu birim
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • İş Birliği Yapılacak Birimler Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Yol Ve Altyapı Koor. Daire Başkanlığı

Riskler

Maliyet Tahmini
32.000.000,0 ₺
Tespitler

İhtiyaçlar
PERFORMANS 4.2.1
2022
Yatay İşaretleme Ve Figür Çalışmaları Mesafesi ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2022
Düşey İşaretleme Çalışmaları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
2022
Bilgilendirme Yön Levhaları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
2022
Okul Önü Trafik Ve Yaya Güvenliği Çalışmaları ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
2022
Saha Tespit Ve Yenileme Çalışmaları ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE