Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek

HEDEF 6.1


Evsel atıkların etkin ve verimli şekilde çağdaş sistemlerle toplamak


Sorumlu birim
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Riskler
Belediye döner sermaye gelirinin azalması veya hedefe aktarılan kesintinin azalması.
Maliyet Tahmini
15.464.800,0 ₺
Tespitler
  • Şehrin mevcut evsel atığının vahşi depolama usulüyle yapılması.
  • 7 gün 24 saat verilen hizmetin denetim ve kontrolünü sağlayacak ekibin olmaması.
  • Muhtarlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kuvvetli işbirliği sağlanamaması.
  • Yeterli miktarda temizlik elemanına sahip olunmaması.

İhtiyaçlar
Belediye bünyesinde mevcutta var olmayan depolama ve geri dönüşüm tesisine ihtiyaç duyulması.
PERFORMANS 6.1.1
Evsel Atıkların Toplanan Bölge Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.1
Toplanacak Evsel Atık Miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
Alınacak Konteyner Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%19
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
Tamir Bakım ve Onarımı Yapılacak Konteyner Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE