Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek

HEDEF 6.2


Gıda denetimlerini yapmak


Sorumlu birim
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Yolların bozukluğu, kasapların özel mezbaha tercihi, kış aylarında ulaşımın aksaması, kesim yaptıran açık cezaevinin kendi mezbaha nesini faaliyete geçirmesi.
Maliyet Tahmini
145.877,67 ₺
Tespitler
Vatandaşlarımızın denetimden geçirilmiş sağlıklı et tüketiminin sağlanması.
İhtiyaçlar
Kullanılan makine ekipmanlarının kullanım ömrünü doldurması, bilinçli et tüketimiyle alakalı broşürlerin dağıtılıp duyurularının yapılması.
PERFORMANS 6.2.1
Büyükbaş Hayvan Kesim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%44
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.1
Küçükbaş Hayvan Kesim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%44
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
Bilgilendirme Amaçlı Yapılacak Afiş ve Broşür Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
İmha Edilecek Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE