Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%0

Çevre sağlığını gerekli tüm başlıklarıyla ele alıp, kapsamlı kent temizliğini yapmak ve sürdürmek

HEDEF 6.3


Sokak hayvanlarının korumak ve yaşam şartlarını iyileştirmek


Sorumlu birim
Veteriner İşleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar Müdürlüğü
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Hayvanlara karşı kötü muamele, duyarsızlık, sağlık koşullarının yetersizliği, ödenek yetersizliği, köylerden şehre terkedilen hayvanların popülasyonun artması.
Maliyet Tahmini
1.420.082,0 ₺
Tespitler
Köylerden şehre terkedilen hayvanların sayısındaki artış, mevcutta var olan barınağın fiziki şartlarının yetersiz olması.
İhtiyaçlar
Hayvan sevgisi ve korunması ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılarak halkın duyarlılığını artırmak. Sokak hayvanlarının beslenmesi ve kötü muameleye maruz kalmaması için bilinçlendirici afiş broşür gibi mataryellerinin dağıtımının gerçekleştirilmesi.
PERFORMANS 6.3.1
Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılma, Aşılama ve Antiparaziter İlaç Uygulama Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%62
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
Tedavi Edilen Yaralı Sokak Hayvanları Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Sahiplendirilecek Sokak Hayvanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Tedavi Edilecek Sokak Hayvanı Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Kayıt Altına Alınacak Hayvan Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
Değerlendirilecek Bildirim/Şikayet Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
Yapılacak Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikalı Eğitim sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
Okullarda veya Semt Merkezlerinde Düzenlenecek Eğitim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%0
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
Bilgilendirme amaçlı Yapılacak Afiş ve Broşür sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE