Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%56

İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

HEDEF 5.3


Deniz ve kıyılar: İzmir Körfezi ile tüm kıyılar ve denizler korunacak ve sürdürülebilir şekilde kullanılacak


Sorumlu birim
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • İşletme ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
Körfez kıyılarının ve kıyı şeridinin rant odaklı politikalarla halkın kullanımını engeller nitelikte kullanılması
Maliyet Tahmini
272.687.023,5 ₺
Tespitler
  • Körfez kıyılarının kullanımına yönelik farklı kurumların yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır.
  • Körfez kıyıları, turizm, spor ve yaşam kalitesini yükseltecek bir çok alanda büyük öneme sahiptir

İhtiyaçlar
  • Körfezdeki su kalitesi artıracak projeler yürütülmelidir.
  • Kıyıların şehirle olan bağını güçlendiren ve halkın kullanım alanlarını artıran projeler artırılmalıdır
PERFORMANS 5.3.1
2022
Körfez Su Kalitesinin İzlenmesi ve Analizi İçin Alınacak Numune Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.2
2022
Tamamlanacak Kıyı Düzenlemesi Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.3
2022
İzmirDeniz Projesi Kapsamında Üretilecek Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.4
2022
Kentsel Yeşil Koridorlar İçin Üretilen Kentsel Tasarım Proje Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.3.5
2022
Kıyı Düzenlemeleri Kapsamında Üretilecek Kentsel Mobilya Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE