Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%56

İzmir’i doğayla uyumlu yaşamın dünyadaki örnek şehirlerinden biri haline getirmek

HEDEF 5.2


İklim eylemi: İklim değişikliği ve bunun etkilerine uyumlanmak için tarım ve enerji başta olmak üzere tüm alanlarda harekete geçilecek


Sorumlu birim
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı
  • İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

Riskler
İklim değişikliğine yönelik tehlikenin yetkili kurumlar tarafından yeterince dikkate alınmaması
Maliyet Tahmini
38.598.000,0 ₺
Tespitler
  • İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlara yönelik toplumsal bilinç yüksektir.
  • İklim değişikliğine yönelik üretilen yerel çözümler, küresel politikalar üretilmediği müddetçe yetersiz kalacaktır.

İhtiyaçlar
  • İklim değişikliğine yönelik toplumsal duyarlığı artırmak ve ülke politikalarını etkiler hale getirmek gerekmektedir.
  • Endüstriyel faaliyetlerin bölgesinde oluşturduğu kirletici emisyonların iklim değişikliği üzerine etkisinin önemi konusunda farkındalık yaratmak.
PERFORMANS 5.2.1
2022
Tarımsal Erken Uyarı Tahmin Sistemlerinden Yararlanan Üretici Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.2
2022
Projelendirilecek Düşük Emisyon Ölçümü Yapılacak Bölge Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 5.2.3
2022
Bitkisel Atık Değerlendirme Tesisinde İşlenecek Atık Miktarı ( kg )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE