Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%66

Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek

HEDEF 4.3


İmar planlarını tamamlamak ve iş süreçlerini iyileştirmek


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Fen İşleri Müdürlüğü
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Riskler
Vatandaşlardan gelebilecek tepkiler, kamulaştırma işlemlerinden doğabilecek sorunlar (bütçe), planlama kapsamına ve bürokratik süreçlere göre hedeflenen tamamlanma süreci değişken olabilmektedir
Maliyet Tahmini
4.744.184,21 ₺
Tespitler
  • Bürokratik süreçlerin uzun olması
  • Vatandaşların; imar planı ile ilgili itirazlarını imar birimlerine yapmaları ve bunun birim personellerinin iş akışını aksatması

İhtiyaçlar
İtirazların muhatabı olan ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması ve vatandaşların doğru kanallarca bilgilendirilmesi
PERFORMANS 4.3.1
2022
Talep üzerine hazırlanan görsel veri ve raporlama işlemi süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.2
2022
İlçe meclisince onaylanan planların İBB'ye sevk edilme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.3
2022
İBB den gelen planların askıya çıkarılma ve sekretarya işlerinin yapılma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.4
2022
Kurum içi ve kurum dışı yazılara cevap verilme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.3.5
2022
Planların coğrafi bilgi sistemi üzerinde güncellenme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE