Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%66

Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek

HEDEF 4.2


İmar faaliyetine ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek, dijital ortamda vatandaşa daha etkin hizmet sunmak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü
  • Bilgi İşlem Müdürlüğü

Riskler
  • Dış paydaşların elektronik sisteme uyum sağlayamaması
  • Vatandaşların resmi işlemlerini dijital ortamda yapma alışkanlığının zayıf olması sebebiyle elektronik sistemin aktif kullanılmaması
  • Kanun ve Yönetmeliklerinin ani değişikliklerinden doğabilecek sorunlar

Maliyet Tahmini
5.802.219,82 ₺
Tespitler
Vatandaşların resmi işlemlerde elektronik sistemlere direnç göstermesi
İhtiyaçlar
Dış paydaşlar ve ilgili müdürlüklerle ortak çalışma yürütülerek sisteme ön yargı göstermelerinin önüne geçilmeli, sistemin kolaylıklarının anlaşılması sağlanmalıdır
PERFORMANS 4.2.1
2022
Klişeli imar durumu taleplerinin karsılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.2
2022
Ruhsat takip sisteminden gelen taleplerin karşılanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.3
2022
Projelerin dijital ortamda kayıt altına alınması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.4
2022
Proje suret onay taleplerinin karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.2.5
2022
Evrak suret onay taleplerinin karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE