Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%66

Şehirleşmede yatay mimari ve akıllı şehir stratejilerini esas alarak; ortak yaşam, kentsel dokuyu korumak, mahalle kültürünü ve kent bilincini geliştirmek

HEDEF 4.1


Hazırlanan imar planları çerçevesinde yeni yapıların kente kazandırılmasını ve mevcut riskli yapıların iyileştirilmesini sağlamak


Sorumlu birim
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Emlak İstimlak Müdürlüğü
  • Yapı Kontrol Müdürlüğü

Riskler
Yönetmeliklerde yapılan güncellemelerden kaynaklanabilecek aksaklıklar
Maliyet Tahmini
9.345.868,47 ₺
Tespitler
Vatandaşların; yönetmelikler, imar planı ve plan notları ile ilgili bilgi sahibi olmamaları sebebiyle itirazlarını imar birimlerine yapmaları ve bunun birim personellerinin iş akışını aksatması
İhtiyaçlar
İmar çalışmaları ile ilgili teknik terimlerin anlaşılabilir bir dille çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla vatandaşlara anlatılması ve vatandaşların temel konularda bilgilendirilmesi
PERFORMANS 4.1.1
2022
Kat irtifakı işlemleri süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.2
2022
Ekspertiz dosya inceleme işlemlerinin tamamlanma süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.3
2022
Zemin etüd raporlarını onaylama süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.4
2022
Yapı ruhsatının verilme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 4.1.5
2022
Tadilat ruhsat taleplerinin karşılanma süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE