Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%20

Toplumsal dönüşümü pekişrmek

HEDEF 3.1
Kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arrmak, ailenin korunmasına ve bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişiminin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 3.2
Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini artırarak kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleştirmek, toplum sağlığının korunmasına yönelik hizmetler yürütmek
İNCELE
HEDEF 3.3
Gençlerin; sağlıklı, zinde, gelişime açık ve topluma aktif katkı yapacak şekilde gelişimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetler yürütmek, şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 3.4
Kültür ve sanat hayanın, gastronominin ve turizmin ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmesine yönelik geniş perspekfli faaliyetler yürütmek
İNCELE