Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Toplumsal dönüşümü pekişrmek

HEDEF 3.1


Kadınlara, çocuklara ve ihtiyaç sahibi diğer toplumsal kesimlere yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini arrmak, ailenin korunmasına ve bireylerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişiminin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleştirmek


Sorumlu birim
Kadın, Aile, Eğim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
  • Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı
  • Sağlık ve Engelliler Daire Başkanlığı
  • Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Riskler
-
Maliyet Tahmini
198.922.725,0 ₺
Tespitler
-
İhtiyaçlar
  • İl genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların tespiti ile Gıda Bankası sayısının artırılması.
  • Ayni yardım (giyim, gıda, vb.) ile birlikte tüm hizmetlerden faydalanan vatandaş sayısının artırılması.
  • Halk ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilaçlama faaliyetlerinin sürdürülmesi.
PERFORMANS 3.1.1
"Okuyan Bir Çocuk Dünyayı Değiştirebilir” Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
Hizmete açılan Bilgi Evi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
Girişimci Kadınlara Destek ve İş Kurma Merkezi Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
“Kadın Emeği” Projesi kapsamında kurulan “El Emeği Pazarı” sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.5
“Anne Yarısı” Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.6
“Kentli Kadın (Üreten Kadın)” Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.7
Aile Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezinin tamamlanması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.8
Halk sağlığı alanında vektörle mücadele için yapılan ilaçlama hizmenin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.9
Mezarlıklar Müdürlüğü ve bağlı mezarlıklarda hizmet devamlılığının sağlanması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.10
Göç kapsamında verilen hizmetlerden memnuniyet oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.11
Daire başkanlığımızın birimleri için iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak malzeme ve ekipmanların temin edilmesi oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.12
Yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.13
Gıda marketlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.14
Aşevlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.15
Yem Koordinasyon Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.16
Çocuk ve Gençlik Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.17
Yapılan alan araştırması sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.17
Veri bankasının oluşturulma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.18
Meslek edindirme ve etüt kurslarından (GASMEK) duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.19
Kadın Konuk Evinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.20
Aile Destek Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.21
TCDB kapsamında kadınların korunması, kişisel ve toplumsal gelişimlerinin sağlanması ve bu konularda toplumsal bilincin artırılmasına yönelik düzenlenen eğitim ve programların sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.22
Belediye tarafından işletilen kreş ve gündüz bakımevlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.23
“Çocuk Odaklı Yerel Eşitlik Planı”nın uygulanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.23
Çocuklara yönelik düzenlenen faaliyet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.24
Çocuk Meclisinin toplantı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.24
Çocuk Meclisinin koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.25
Muhtarlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleştirilen faaliyet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.26
Taziye evlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesine yönelik yapılan işlerin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.27
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE