Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Toplumsal dönüşümü pekişrmek

HEDEF 3.3


Gençlerin; sağlıklı, zinde, gelişime açık ve topluma aktif katkı yapacak şekilde gelişimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetler yürütmek, şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak


Sorumlu birim
Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  • Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
  • Zabıta Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Riskler
Olumsuz hava şartları.
Maliyet Tahmini
66.307.575,0 ₺
Tespitler
  • Gençlerin, şiddet ve kötü alışkanlıklara yönelmelerinin önlenerek serbest zamanlarını daha etkili değerlendirmesi ihtiyacı var.
  • Amatör spor branşlarında faaliyet gösteren spor kulüplerinin ve sporcular a verilen desteğin devam etmesi.

İhtiyaçlar
Daha fazla spor tesisinin yapılması.
PERFORMANS 3.3.1
Üniversite Gençlik Merkezi Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.2
Yerelde kısa, orta ve uzun zamanlamalı olarak düzenlenen sportif etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.3
Gençlik dernek ve grupları ile düzenlenen ortak faaliyet sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.4
Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen spor ve gençlik organizasyonları, sempozyum, kongre, çalıştay vb. etkinlikler sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.5
İş geliştirme, EMP dışı kamp, doğa sporları şenliği, trekking, yamaç paraşütü etkinliklerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.6
“Gençlik Yarışıyor” adlı şiir, kısa film, öykü, müzik, tiyatro, münazara vb. yarışmaların sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.7
Gençlere yönelik düzenlenen programlardan duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.8
Düzenlenen gezi organizasyonu sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.9
Temel gençlik polikaları alanında yürütülen çalışma sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.3.10
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE