Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Toplumsal dönüşümü pekişrmek

HEDEF 3.2


Engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlerin kapsamını ve niteliğini artırarak kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesine yönelik programlar gerçekleştirmek, toplum sağlığının korunmasına yönelik hizmetler yürütmek


Sorumlu birim
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Bilgilendirme, yönlendirme ve tanıtım olanaklarının yetersiz kalması.
  • Vatandaşların bu konuda yeterli duyarlılığa sahip olmaması.
  • Merkezi payların düşük olmasından kaynaklanan mali bütçe yetersizliği.

Maliyet Tahmini
314.960.981,25 ₺
Tespitler
Gaziantep'te yaşayan engelli ve yaşlı istatistiki bilgilerinin güncellenmesi ihtiyacı.
İhtiyaçlar
  • Engelli ve yaşlılar ile ilgili tüm paydaş verilerinin bir havuzda toplanması ve güncel veri akışının sağlanması.
  • Engelli ve sağlık alanında verilen eğitimlerin devamının sağlanması.
  • Evde Yaşama Destek hizmenin kapsamının genişletilmesi.
PERFORMANS 3.2.1
Engelsiz Fikir Üretim Merkezi Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
Engelsiz Fuar Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
İşitme engelliler için online tercüme ve yardım sisteminin kurulması oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
Organize Sanayi Bölgesi Korumalı İşyeri Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
“Sesinde Hayat Var” Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.6
“Değer Sensin” Projesinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.7
Engelliler için hizmete sokulan ağız ve diş sağlığı tanı ve tedavi aracı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.8
Engellilere sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.9
Evde Yaşama Destek Birimi tarafından verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.10
Yaşlılara ve engellilere yönelik verilen eğitimlerin toplam süresi ( saat )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.10
Yaşlılara ve engellilere yönelik verilen eğitimlerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.11
Engelsiz Yaşam Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.12
Alzheimer hastalarına yönelik verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.13
Madde bağımlılarına yönelik tedavi hizmetlerinin başarı oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.13
Madde bağımlılarına yönelik tedavi ve destek hizmetlerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.14
Koruyucu sağlık hizmetlerinden (Gebe Okulu, Anne Oteli, KETEM, Tüp Bebek, Genek Tanı Merkezi) duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.15
Belediye Hastanesi hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.16
Evde sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.17
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE