Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Toplumsal dönüşümü pekişrmek

HEDEF 3.4


Kültür ve sanat hayanın, gastronominin ve turizmin ulusal ve uluslararası ölçekte gelişmesine yönelik geniş perspekfli faaliyetler yürütmek


Sorumlu birim
Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Zabıta Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
 • Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı
 • Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı

Riskler
Kurs devam sayısının sağlanamaması.
Maliyet Tahmini
66.307.575,0 ₺
Tespitler
 • Kentin zengin kültür mirası.
 • Doğa, tarih, mutfak kültürü vb. turizm zenginliği, alternatif turizm potansiyelinin olması.
 • Çok sayıda taşınmaz kültür varlığı bulunduran müzelerin ören yerlerinin ve antik kentlerin varlığı.
 • Geleneksel el sanatlarını yaşatma çabaları.
 • Kültür sanat hizmetlerinin halka ücretsiz olarak sunulması.
 • Kurumlar, üniversiteler ve ilgili STK’lar ile geliştirilen işbirlikleri.
 • İlin ileri gelen yöneticilerinin kültür sanat ve turizme bakış önceliği.
 • 6360 sayılı Kanun ile tüm il sınırlarında sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebiliyor olması.
 • Yaratıcı Kentler Ağına üyeliğimizle beraber, Gaziantep Mutfağının ön plana çıkması dolayısı ile eğitimlere olan taleplerin artması.
 • Sosyal medyanın etkisi ile her yaşta bireyin gastronomiye olan ilgisinin artması.

İhtiyaçlar
 • Kültürel etkinliklerin yapılabileceği, kültür sanat merkezleri, kapalı ve açık mekânların sayıca artırılması.
 • Kültür ve tarih mirasını koruma ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılması.
 • Nitelikli insan kaynağı.
 • Teknolojik altyapının sürekli yenilenmesi.
 • Farklı yaş gruplarına, aynı anda hizmet verebilecek çoklu muakların olduğu bir Eğitim merkezi.
 • Eğitimlerin küçük yaşta çıraklık seviyesinde başlayarak serfikalandırılması,
 • Eğitim basamakları şeklinde kalfalık, ustalık düzeyinde eğitimler verilmesi.
 • Müzelerde revizyon çalışmaları.
PERFORMANS 3.4.1
Ulusal ve uluslararası nitelikteki kültür ve sanat etkinliklerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
Kültür ve sanat etkinliklerine kalanların yıllık sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
Kültür ve sanat etkinliklerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.4
Kültür merkezlerinden faydalananların sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.5
Kültür merkezlerinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.6
Yıllık bazda katılım sağlanan ulusal ve uluslararası fuarların sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.7
Yıllık düzenlenen kent tanıtım gezilerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.7
Kent tanıtım gezilerine katılanların sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.8
Tanıtım yapılan insanların sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.9
Gaziantep mutfak ve gastronomi kültürünün ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması ve geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinliklerin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.10
Belediye bandosunun kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.11
Coğrafi işaretleme ve markalamaya yönelik uygulanan proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.12
Ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen tanıtım etkinliklerinin sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.13
Şehre kazandırılan envanter sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%3
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.14
Kütüphanelerdeki materyallerin (kitap, süreli yayın, elektronik yayın) toplam sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.15
Kütüphanelerin ziyaretçi sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.16
Kütüphanelerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.17
Müzelerin ziyaretçi sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.18
Müzelerden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.19
Kütüphanelerde ve müzelerde düzenlenen etkinlik sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.20
Derleme çalışmalarının sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.21
Gezegenevi ve Bilim Merkezinden duyulan memnuniyet düzeyi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.22
Birim faaliyetlerinde yıllık bazda sağlanan tasarruf oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE