Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.1
Alternatif Kent İçi Ulaşım İmkânları Geliştirilecek
İNCELE
HEDEF 2.2
Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek
İNCELE
HEDEF 2.3
Trafik Yönetiminin Etkinliği Arttırılacak
İNCELE
HEDEF 2.4
Kentsel Ulaşım Alt Yapısı Geliştirilecek
İNCELE