Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.2


Toplu Taşıma Sistemlerinin Kullanım Oranı, Hizmet Kalitesi ve Çevreye Duyarlılığı Yükseltilecek


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Elektronik sistemlerde yaşanan arızaların zamanında giderilememesi
 • Toplu taşıma araçlarının ve duraklarının nitelik ve nicelik yönünden yetersiz kalması
 • Bakım ve onarım süreçlerinin uzaması nedeniyle hizmetlerin aksaması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
1.558.825.440,0 ₺
Tespitler
 • Kent nüfusundaki artış ve 6360 sayılı Kanun sonrası görev alanın il mülki sınırlarına genişlemesi nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin istenilen kalitede yürütülememesi
 • Kentlerdeki trafik sıkışıklığının, kazaların ve hava kirliliğinin azaltılması amacıyla özel araç yerine toplu taşıma sistemlerinin kullanımının özendirilmesi
 • Kent içi ulaşım ağında dinamik yolcu, sürücü ve yaya bilgilendirme sistemlerinin kurulması
 • Toplu taşıma sistemlerinin çevre duyarlı hale getirilmesi
 • Toplu taşıma sistemlerinin kalitesinin ve teknolojik düzeyinin artırılması

İhtiyaçlar
 • Toplu taşıma sistemleri çevreye duyarlı hale getirilmeli
 • Hafif raylı sistem hat uzunluğu ve tramvay sayısı arttırılmalı
 • Akıllı durak sayısı arttırılmalı
 • Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesi ve kapasitesi arttırılmalı
PERFORMANS 2.2.1
2022
Tramvay hattı uzunluğu ( km )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.2
2022
Elektrikli toplu taşıma aracı sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.2.3
2022
Akıllı durak sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE