Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.4


Kentsel Ulaşım Alt Yapısı Geliştirilecek


Sorumlu birim
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Programda olmayan acil iş taleplerinin sayısındaki artış
 • Kalifiye personelin işten ayrılması/birim değiştirmesi
 • Araç, gereç ve makine yetersizliği
 • Tedarik sürecinde aksaklık yaşanması
 • Kamulaştırma sürecinde aksaklık yaşanması

Maliyet Tahmini
701.877.000,0 ₺
Tespitler
 • 6360 sayılı Kanun sonrası aşırı büyüyen görev sahamız içerisinde henüz alt yapısı tamamlanamayan kırsal mahalle yollarının bulunması
 • Eskişehir’de faaliyet gösteren alt yapı kuruluşları ile inşaat firmalarının düzensiz çalışmaları nedeniyle yol ve kaldırımların kullanım ömürlerini doldurmadan bozulması
 • Kullanıcı talebini karşılayan, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, çağdaş karayolu ulaştırma altyapı ağının kurulması ve işletilmesi
 • Çevreye duyarlı yol projeleri uygulaması kapsamında ses ve hava kirliliğini önleyici projelerin gerçekleştirilmesi, gürültü seviyesinin kontrolünün sağlanması

İhtiyaçlar
 • Ulaşım alt yapısını ve yol ağlarını iyileştirme ve geliştirme projeleri yürütülmeli
 • Çevreye duyarlı yol projeleri kapsamında beton yol ağı büyütülmeli
 • Alt yapı çalışmalarında ilgili kuruluşlarla koordinasyon güçlendirilmeli
PERFORMANS 2.4.1
2022
Asfalt yol uzunluğu ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%60
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.2
2022
Beton yol uzunluğu ( m )
HEDEFE ETKİSİ
%23
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.3
2022
Yaya yolu yapımı ve onarımı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.4.4
2022
Bakım ve onarımı yapılan yol ( ton/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE