Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%42

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.3


Trafik Yönetiminin Etkinliği Arttırılacak


Sorumlu birim
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Elektronik sistemlerde ve trafik işaretlerinde yaşanan arızaların zamanında giderilememesi
 • Birimler arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
 • Tedarik sürecinde aksaklık yaşanması
 • Kamulaştırma sürecinde aksaklık yaşanması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
89.262.710,0 ₺
Tespitler
 • Kent içi trafiğine dâhil olan özel araç sayısındaki artışa bağlı olarak trafik yoğunluğunda artış yaşanması ve mevcut otopark kapasitesinin yetersiz kalması
 • Akıllı Ulaşım Sistemleriyle ilgili mimarinin tamamlanarak uygulamaya konulması

İhtiyaçlar
 • Açık ve kapalı yeni otopark yapım projeleri hayata geçirilmeli
 • Akıllı ve uzaktan algılama sistemi kurulan kavşak sayısı arttırılmalı
 • Trafik Biriminin etkinliği arttırılmalı ve kapasitesi geliştirilmeli
PERFORMANS 2.3.1
2022
Akıllı kavşak sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.2
2022
Uzaktan algılama sistemi kurulan kavşak sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.3
2022
Kapalı otopark yapımı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 2.3.4
2022
Açık otopark yapımı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE