Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%52

Kentin kadim kültürel mirasını koruyarak turizmin gelişmesini hedeflemek, kültür sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine yayılmasına imkân tanımak ve sporun tüm branşlarında her türlü desteği sağlayarak geleneğini geleceğine taşımak

HEDEF 6.1
Kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yaşatılması ve turizme kazandırılmasını sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.2
Uluslararası platformda kentin tanıtım faaliyetlerini yürüterek turizme katkı sağlamak ve kurumun imajını yükseltmek
İNCELE
HEDEF 6.3
Başarılı sporculara ve spor klüplerine destek sağlamak, tanıtım ve kültürel organizasyonlar düzenlemek
İNCELE
HEDEF 6.4
Kültür sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetleri toplumun her kesimine yayacak şekilde faaliyetler düzenlemek
İNCELE
HEDEF 6.5
Kentin endemik flora ve faunasını kent estetiği tasarımında kullanmak
İNCELE